รายได้หลักต่อเดือน

 

รายได้หลักต่อเดือน,ระยะคืนทุน

รายได้หลักต่อเดือน

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ ที่มาของรายได้หลักมาจากค่าบริการที่บวกเพิ่มจากอัตราค่าบริการของทางไปรษณีย์ไทย 
คิดโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ
________________

 

 

 

 

งานบริการด้านรับฝากส่งจดหมาย

จดหมายธรรมดา 100 ฉบับ = 1,000 บาท
จดหมายแบบด่วน EMS 100 ฉบับ = 2,500 บาท
พัสดุ 150 ชิ้น = 4,500 บาท
พัสดุ EMS 200 ชิ้น = 6,000 บาท
ธนาณัติออนไลน์ 100 ครั้ง = 3,000 บาท
จำหน่ายกล่องและซองต่างๆ  = 5,000 บาท
ส่งสินค้าขนาดใหญ่แบบโลจิสติกโดยประมาณ  = 4,000 บาท
รวม   26,000  บาท
________________

งานบริการด้านต่อภาษีรถและ ต่อพรบ+ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

พรบ.จักรยานยนต์  30 คัน = 3,000
พรบ.รถเก๋ง     20  คัน = 2,000
ประกันรถยนต์ ประเภท 1,2,3 จำนวน 10 คัน = 15,000
รวม  20,000  บาท
________________

จุดชำระเงินค่าน้ำ ค่าไฟ บิลต่างๆ 
ยกตัวอย่างเป็นคอนโดมิเนียม,หมู่บ้านจัดสรร,ทาวเฮ้าส์ ประมาณ 2,000 หลังคาเรือน
ค่าใช้จ่ายน้ำ,ไฟ,ค่าโทรศัพท์+อินเตอร์เนต มี 4 บิล ต่อ 1 หลัง
ดังนั้นบิลที่จะต้องชำระ ก็จะมีอยู่ถึง 8,000 บิล หากรับบิลได้แค่เพียง 4,000 บิล
คิดค่าบริการบิลละ 10 บาท ท่านจะมีรายได้โดยประมาณแล้ว 8,000 บาทต่อเดือน

รวม 8,000 บาท
________________

บริการเบ็ดเตล็ด อาทิเช่น
ถ่ายเอกสาร สีและขาวดำ ,พิมพ์งาน,ส่ง Fax,โอนเงิน,เติมเงินมือถือ,ปริ้นเอกสาร,แสกนรูปภาพ
รับ-ส่ง Email,เคลือบบัตร,เข้าเล่ม,ถ่ายรูปด่วน

รวม  9,000 บาท
________________

### ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของท่านคำนวนคร่าวๆมีรายการดังนี้

1. ค่าเช่า ไม่ควรจะเกิน 8,000 บาท
2. ค่าจ้างพนักงานวิ่งเอกสาร 1 คน 5,000 บาท (หรือจะดำเนินการด้วยตัวเอง จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้)
3. ค่าน้ำ,ค่าไฟในร้านโดยประมาณ 1,000 บาท
4. ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เนต 1,200 บาท

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณของเดือน 15,200 บาทต่อเดือน
รวมรายรับของเดือนประมาณ 63,000 บาทต่อเดือน

หักลบรายได้แล้วคงเหลือโดยประมาณ  47,800  บาท
________________

*ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งร้านของท่าน 

 

 

 

Webside  :  http://www.9napostservice.net ,   http:// www.แฟรนไชส์ไปรษณีย์.com