ตารางแพคเกจลงทุน

รูปแบบการลงทุนของ แฟรนไชส์ไปรษณีย์ เก้าหน้าโพสเซอร์วิส

- แพ๊ค 1 ราคา  17,000 บาท
- แพ๊ค 2 ราคา  24,000 บาท
- แพ๊ค 3 ราคา  37,000 บาท
- แพ๊ค 4 ราคา  57,000 บาท
- แพ๊ค 5 ราคา  77,000 บาท
- แพ๊ค 6 ราคา 127,000 บาท
- แพ๊ค 7 ราคา 197,000 บาท (แบบเต็มระบบ)

 

 

อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมจุดชำระบิลอ๊อฟไลน์ ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user

2.ป้ายไวนิลหน้าร้านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ขนาด 380x90cm

3.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm

4.ป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ ระบุรายละเอียดบริการ ขนาด 160x100cm

5.ป้ายในร้าน ระบุรายละเอียด ขนาด 100x100cm

อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm
2.กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 10 ม้วน
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 

อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user
2.ป้ายไวนิลหน้าร้านบริการงานไปรษณีย์ ขนาด 380x90cm
3.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm
4.ป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ ระบุรายละเอียดบริการ ขนาด 160x100cm

อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.กล่องไปรษณีย์ , ซองจดหมาย ,เชือกมัดกล่อง,สก๊อตเทปใส ,วัสดุไปรษณีย์ครบชุด
2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm , กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 10 ม้วน
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
4.เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg

 

 

อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user
2.ป้ายหน้าร้านบริการงานไปรษณีย์ ขนาด 380x90cm
3.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm
4.ป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ ระบุรายละเอียดบริการ ขนาด 160x100cm
5.ป้ายในร้าน ระบุรายละเอียดงานบริการไปรษณีย์ ขนาด 100x100cm
6.ป้ายธง Xbanner วางโชว์ในร้าน ขนาด 160x60cm
7.สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้านจำนวน 8 ชิ้น ขนาด 80x25cm

อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.กล่องไปรษณีย์ , ซองจดหมาย ,เชือกมัดกล่อง,สก๊อตเทปใส ,วัสดุไปรษณีย์ครบชุด
2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm , กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 10 ม้วน
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
4.เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg
5.ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า ใส่ธนบัตรและเหรียญได้
6.กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน5ดรีม

 

 

อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user
2.ป้ายไวนิลหน้าร้านบริการงานไปรษณีย์ ขนาด 380x90cm
3.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm
4.ป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ ระบุรายละเอียดบริการ ขนาด 160x100cm
5.ป้ายในร้าน ระบุรายละเอียดงานบริการไปรษณีย์ ขนาด 100x100cm
6.สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้านจำนวน 8 ชิ้น ขนาด 80x25cm
7.ป้ายกล่องไฟติดหน้าร้าน บริการงานไปรษณีย์ ขนาด 50x70cm

อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.กล่องไปรษณีย์ , ซองจดหมาย ,เชือกมัดกล่อง,สก๊อตเทปใส ,วัสดุไปรษณีย์ครบชุด
2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm , กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 10 ม้วน
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
4.เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg
5.ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า ใส่ธนบัตรและเหรียญได้
6.กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน5ดรีม
7.เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น canon
8.computer PC ยี่ห้อ Acer , HP
9.เครื่องเคลือบบัตรร้อน-เย็น ขนาด A3
10.พลาสติกเคลือบบัตร

 

 

 อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user
2.ป้ายไวนิลหน้าร้านบริการงานไปรษณีย์ ขนาด 380x90cm
3.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm
4.ป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ ระบุรายละเอียดบริการ ขนาด 160x100cm
5.ป้ายในร้าน ระบุรายละเอียดงานบริการไปรษณีย์ ขนาด 100x100cm
6.ป้ายธง Xbanner วางโชว์ในร้าน ขนาด 160x60cm
7.สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้านจำนวน 8 ชิ้น ขนาด 80x25cm
8.ป้ายกล่องไฟติดหน้าร้าน บริการงานไปรษณีย์ ขนาด 50x70cm
9.ป้ายฉากหลังเคาน์เตอร์ไวนิล ขนาด 150x180cm

อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.กล่องไปรษณีย์ , ซองจดหมาย ,เชือกมัดกล่อง,สก๊อตเทปใส ,วัสดุไปรษณีย์ครบชุด
2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm , กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 10 ม้วน
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
4.เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg
5.ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า ใส่ธนบัตรและเหรียญได้
6.กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน5ดรีม
7.เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น canon
8.computer PC ยี่ห้อ Acer , HP
9.เครื่องเคลือบบัตรร้อน-เย็น ขนาด A3
10.พลาสติกเคลือบบัตร
11.HUB USB
12.ปลั๊กไฟสามตา
13.UPS เครื่องสำรองไฟปกป้อง computerเวลาไฟดับ
14.เครื่องFax
15.FlashDrive 16G

เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน

1.เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนมีพนักพิง 1 ตัว
2.เคาน์เตอร์ปฎิบัติงานไปรษณีย์แบบสูงเดี่ยว ขนาด 110x50x105cm

 

 

อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user
2.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm
3.ป้ายในร้าน ระบุรายละเอียดงานบริการไปรษณีย์ ขนาด 100x100cm
4.ป้ายธง Xbanner วางโชว์ในร้าน ขนาด 160x60cm
5.สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้านจำนวน 8 ชิ้น ขนาด 80x25cm
6.ป้ายกล่องไฟติดหน้าร้าน บริการงานไปรษณีย์ ขนาด 60x90cm
7.ป้ายตกแต่งฉากหลังเคาน์เตอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 180x180cm
8.ป้ายกรอบไฟนีออนระบุราคาบริการต่างๆงภายในร้าน ขนาด 40x60cm
9.ป้ายหัวร้านฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 300x50cm

อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.กล่องไปรษณีย์ , ซองจดหมาย ,เชือกมัดกล่อง,สก๊อตเทปใส ,วัสดุไปรษณีย์ครบชุด
2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
4.เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg
5.ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า ใส่ธนบัตรและเหรียญได้
6.กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน5ดรีม
7.เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น canon
8.computer PC ยี่ห้อ Acer , HP
9.เครื่องเคลือบบัตรร้อน-เย็น ขนาด A3
10.พลาสติกเคลือบบัตร
11.HUB USB
12.ปลั๊กไฟสามตา
13.UPS เครื่องสำรองไฟปกป้อง computerเวลาไฟดับ
14.เครื่องFax+โทรศัพท์
15.FlashDrive 16G
16.กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 58mm จำนวน 50 ม้วน
17.เครื่องเข้าเล่ม + สันห่วงเข้าเล่ม
18.แท่นตัดกระดาษ , แท่นตัดรูป
19.กล้องดิจิตอล
20.ขาตั้งกล้อง
21.กระดาษอัดรูปภาพ 1 แพค

เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน

1.เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนมีพนักพิง 1 ตัว
2.เคาน์เตอร์ปฎิบัติงานไปรษณีย์แบบสูงเดี่ยว ขนาด 150x50x105cm
3.เคาน์เตอร์สูง สำหรับแพคของให้ลูกค้า ขนาด 120x100cm

 

 

อุปกรณ์ตกแต่งร้านที่ได้รับ

1.โปรแกรมไปรษณีย์เอกชน ลิขสิทธิ์จากเก้าหน้าโพสเซอร์วิส 1 เครื่อง/user
2.ธงญี่ปุ่น ขนาด 160x50cm
3.ป้ายในร้าน ระบุรายละเอียดงานบริการไปรษณีย์ ขนาด 100x100cm
4.ป้ายธง Xbanner วางโชว์ในร้าน ขนาด 160x60cm
5.ป้ายกล่องไฟติดหน้าร้าน บริการงานไปรษณีย์ ขนาด 60x90cm
6.ป้ายตกแต่งฉากหลังเคาน์เตอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 180x180cm
7.ป้ายกรอบไฟนีออนระบุราคาบริการต่างๆงภายในร้าน ขนาด 40x60cm
8.ป้ายหัวร้านฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 300x50cm   
9. ป้ายกล่องไฟหน้าร้าน ขนาด 140x45cm  
10.สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจกหน้าร้าน


อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับ

1.กล่องไปรษณีย์ , ซองจดหมาย ,เชือกมัดกล่อง,สก๊อตเทปใส ,วัสดุไปรษณีย์ครบชุด
2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 58mm
3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน
4.เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg
5.ลิ้นชักเก็บเงินไฟฟ้า ใส่ธนบัตรและเหรียญได้
6.กระดาษสำหรับถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 20 ดรีม
7.เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น canon
8.computer PC ยี่ห้อ Acer , HP
9.เครื่องเคลือบบัตรร้อน-เย็น ขนาด A3
10.พลาสติกเคลือบบัตร
11.HUB USB
12.ปลั๊กไฟสามตา
13.UPS เครื่องสำรองไฟปกป้อง computerเวลาไฟดับ
14.เครื่องFax
15.FlashDrive 16G
16.กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 58mm จำนวน 50 ม้วน
17.เครื่องเข้าเล่ม + สันห่วงเข้าเล่ม
18.แท่นตัดกระดาษ , แท่นตัดรูป
19.กล้องดิจิตอล
20.ขาตั้งกล้อง
21.กระดาษอัดรูปภาพ 1 แพค
22.ฉากหลังสำหรับถ่ายรูปติดบัตรพร้อมขาตั้ง
23.เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ Laser ขนาด A3,A4

เฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน

1.เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนมีพนักพิง 2 ตัว
2.เก้าอี้ต้อนรับลูกค้า จำนวน 4 ตัว
3.เคาน์เตอร์ปฎิบัติงานไปรษณีย์ รูปตัว L ขนาด 120x150x105x60cm
4.เคาน์เตอร์สูง สำหรับแพคของให้ลูกค้า ขนาด 120x100cm
5.โต๊ะวางอุปกรณ์สำนักงานแบบขาเหล็ก

 

                                                                    

 สนใจสั่งซื้อแพคเกจ/ติดตั้งระบบไปรษณีย์เอกชน 

Tel : 088-886-8678 คุณอัศวเดช ฝ่ายขาย , สอบถามทั่วไป
Tel : 087-919-9929 คุณจิตติญา ฝ่าย IT , ฝ่ายบัญชี
สำนักงาน : 02-175-5778 (เวลาติดต่อ 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม ) 


Facebook : www.facebook.com/9napostservice
LINE : 0888868678 , aojittiya

เวบไซด์ http://www.9napostservice.com/ , http://www.แฟรนไชส์ไปรษณีย์.com/